Merak Ettikleriniz
Prof.Dr. Semra Hız 
Çocuk Nöroloji Uzmanı

Dokuz Eylül imagesÜniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
(Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi, 1. Kat)
Balçova/İZMİR
 

Epilepsi Nedir?

Epilepsi tekrarlayıcı ateşsiz nöbetlerle karakterli bir hastalıktır. Bilinen en eski hastalıklardan biri olan epilepsi her yaş, her cins ve her ırkta görülebilir. Ancak çocuklar ve yaşlılar epilepsiye daha eğilimlidirler. Epilepsi hastalarının yaklaşık yarısında epilepsinin nedeni bulunamamaktadır. Bu tip epilepsiye “idiyopatik epilepsi” adı verilir.

Epilepsi hastalığının tanısı klinik belirti ve bulgulara göre konur. Ancak tanı özellikle küçük çocuklarda her zaman kolay olmamaktadır. Çünkü nöbet ile karışan nöbet dışı durumlar olabilir. Epilepsi ise nöbetlerin tedavisinde geç kalınmaması ve epilepsi değilse de gereksiz ilaç kullanmanın önlenebilmesi için nöbet özelliklerinin iyi tanımlanması ve doğru tanı büyük önem taşımaktadır. İdeal olan nöbeti doktorun görmesidir, ancak anne-baba ya da gözlemleyen diğer kişilerin nöbeti doktora ayrıntılı tarif etmesi, bazen de videoya kayıtları tanı koymada çok yardımcıdır.

Tanıda kullanılan yardımcı yöntemlerden biri “elektroensefalogram” yani EEG’dir. EEG tanı kadar tedavinin takibinde de önemli bilgiler sağlar. Değerli bir yöntem olmakla beraber epileptik hastaların bir kısmında normal olabileceği, aksine sağlıklı kişilerde de anormal EEG bulgularının saptanabileceği bilinmektedir. Teknolojideki hızlı ilerlemeler sayesinde günümüzde uzun süreli, bazen günlerce EEG ile eşzamanlı video kayıtlamalarının yapılması mümkün hale gelmiştir.

Epilepsi tanısında bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) ve diğer daha ayrıntılı görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca epilepsiye neden olabilecek çeşitli sistemik hastalıkları saptamak açısından metabolik, genetik ve diğer tetkikler yapılarak tanıya gidilebilir.

Epilepside tedavinin temeli nöbet önleyici ilaçlardır. Tedavinin amacı ise çocukta ilaçların yan etkisinin oluşumunu önleyecek şekilde uygun dozla nöbet kontrolünün ve en iyi yaşam kalitesinin sağlanmasıdır. Epilepsili çocukların yaklaşık %80’i tedavi edilebilmektedir. Yaklaşık %20 çocuk ise ilaçlara rağmen nöbet geçirmeye devam etmektedir. Buna “dirençli epilepsi” denmektedir. Erken tanı konması durumunda, “idiyopatik” epilepside ve çocuğun gelişim ve nörolojik muayenesinin normal olduğu durumlarda tedaviye yanıt artmakta ve hastalık daha iyi seyretmektedir.

Epilepsi hastalığı nadir bazı durumlar dışında zeka geriliğine ya da hareket bozukluklarına yol açmamakta ve epileptik çocuklar çoğu kez yaşamlarına diğer sağlıklı çocuklar gibi devam edebilmektedirler.