Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar
Prof.Dr. Semra Hız 
Çocuk Nöroloji Uzmanı

Dokuz Eylül imagesÜniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
(Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi, 1. Kat)
Balçova/İZMİR  
 

Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar

  1. Türk Tabipleri Birliği İzmir Tabip Odası, 1990turk-tabipler-birligi
  2. Milli Pediatri Derneği, 1995
  3. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 2000
  4. Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, 2008
  5. Türk Pediatri Kurumu Derneği, 2010