Tedavi-Uğraşı Alanları
Prof.Dr. Semra Hız 
Çocuk Nöroloji Uzmanı

Dokuz Eylül imagesÜniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
(Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi, 1. Kat)
Balçova/İZMİR
 

Tedavi ve Uğraşı Alanları

Ateşli havale (Febril konvülziyon)
Ateşsiz havale
Epilepsi (Sara hastalığı)
Bayılma
Katılma (soluk tutma) nöbetleri
Erken (prematüre) ve zor doğan bebeklerin nörolojik izlemi
Başağrısı (migren, gerilim tipi başağrısı)
Başdönmesi
Nörometabolik hastalıklar
Nörodejeneratif hastalıklar
Nörogenetik hastalıklar
Doğuştan veya sonradan gelişen beyin anomalileri
Zeka gerilikleri ve eşlik eden durumlar
Öğrenme güçlükleri
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Gelişim basamaklarında gerilik (Kaba motor, ince motor, kişisel-sosyal, dil)
Konuşma gecikmesi, konuşma bozuklukları
Yürüme gecikmesi, yürüme bozuklukları
Hareket ve denge bozuklukları
Uyku bozuklukları
Hipotonik (gevşek) bebek
Beyin felci (Serebral palsi)
Spastik engelli çocuklar
Güçsüzlük
Felçler
Kas hastalıkları
Periferik sinir hastalıkları