Epileptik Nöbet Nedir ?
Prof.Dr. Semra Hız 
Çocuk Nöroloji Uzmanı

Dokuz Eylül imagesÜniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
(Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi, 1. Kat)
Balçova/İZMİR

Epileptik Nöbet Nedir ?

Yaşamsallığımızı sağlayan hareket etmek, konuşmak, düşünmek, duygulanmak, görmek, işitmek, nefes almak, kalp ve iç organlarımızın çalışması gibi çok çeşitli vücut işlevlerimizin kontrol ve devamlılığı beynimizde bulunan milyarlarca sinir hücresinin benzersiz bir düzen ve ahenk içinde çalışması ile mümkün olmaktadır. Sinir hücreleri bu işlevlerini sinyal üreterek ve ürettikleri sinyalleri, diğer bir deyişle elektriksel uyarıları, belli bir düzen içinde diğer hücrelere ileterek yerine getirirler. Sinir hücrelerinin elektriksel aktivitelerini kontrol eden baskılayıcı ve tetikleyici güçler normalde tam bir denge içindedir. Sinir hücreleri adeta aralarında sakin ve sessizce anlaşırlar.

Ancak anormal durumlarda sinir hücrelerinin bir kısmı bu disiplininin dışına çıkarak işlevlerini değiştirirler. Aşırı ve kolay uyarılabilir hale gelirler ve normal beyin hücrelerinde görülmeyen şekilde kendiliğinden ve ani olarak elektriksel deşarj oluşturmaya başlarlar. Bu anormal deşarjlar bazen beyinin sadece bir bölgesinde sınırlı kalır ve diğer bölgelere dağılmaz. Bazen de çok hızlı bir şekilde beynin tamamına yayılabilir. Epileptik nöbet basitleştirilmiş şekli ile beyindeki bu anormal işlevli sinir hücrelerinin elektriksel boşalımları sonucu ortaya çıkan ani ve geçici beyin işlev bozukluğudur. Anormal deşarj oluşturan hücrelerin bulunduğu odağın işlevine göre epileptik nöbet geçiren çocukta hareket, duyu, psişik veya otonomik belirtiler ortaya çıkar.