Epileptik Nöbet Tipleri Nelerdir?
Prof.Dr. Semra Hız 
Çocuk Nöroloji Uzmanı

Dokuz Eylül imagesÜniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
(Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi, 1. Kat)
Balçova/İZMİR 
 

Epileptik Nöbet Tipleri Nelerdir?

Epileptik nöbet beyindeki anormal işlevli sinir hücrelerinin elektriksel boşalımları sonucu ortaya çıkan ani ve geçici beyin işlev bozukluğudur. Anormal deşarj oluşturan hücrelerin bulunduğu odağın işlevine göre epileptik nöbet geçiren çocukta hareket, duyu, psişik veya otonomik belirtiler ortaya çıkar. 

Epileptik nöbetlerin çok değişik tipleri vardır. Kırkın üzerinde nöbet tipi tanımlanmıştır. Çoğunlukla ‘epilepsi’ ya da ‘sara hastalığı’ dendiği zaman ani bilinç kaybı ve tüm vücutta kasılma ve gevşemelerle giden nöbet tipi anlaşılır. Ancak bunun yanısıra fark etmenin güç olduğu hafif geçirilen nöbet tipleri de vardır. Bazen nöbetler sadece dalma veya çevreden haberdar olmama şeklinde bilinç değişikliği ile ortaya çıkar. Bazen yüzde, ağız kenarında, göz kapağında, kol ve/veya bacaklarda tek ya da iki taraflı kasılma, atımlar, sıçramalar şeklinde olabilir. Bazen ani düşmeler şeklinde ortaya çıkabilir. Aynı çocukta birden fazla nöbet tipi görülebilir. Bazı nöbetlerde bilinç kaybı olmaz. Bazı nöbetlere idrar ve gaita kaçırma, çenede kilitlenme, ağızdan köpük gelmesi ya da salya akması, yüzde kızarma gibi belirtiler eşlik edebilir. Bazı nöbetlerin geleceği hissedilebilir. Bazı nöbet tipleri uykuda, bazıları ise uyanıklıkta ortaya çıkar. Tarif edilmiş mevcut nöbet tiplerinin olmasına karşın her çocuğun geçirdiği nöbetin kendine özgü farklı özellikleri de bulunabilmektedir.

Epileptik nöbetin tipinin bilinmesi büyük önem taşır. Çünkü nöbet tipi hangi ilaç türünün daha etkili olacağını tayin etmede yol göstericidir. Ayrıca nöbet tipinin bilinmesi çocuğun hastalığının tanısı ve bu hastalığın nasıl seyredeceğinin öngörülmesi açısından çok değerli bilgiler sağlar. Bu nedenle çocuk nöbet geçirdiğinde nöbetin özelliklerine dikkat etmek, hatta mümkün ise video çekmek, bilgilerin unutulmaması için nöbet sonrasında notlar alıp bunları daha sonra doktorla paylaşmak çok yarar sağlar. 

EPİLEPTİK NÖBETLERİN SINIFLANDIRILMASI
I. Parsiyel nöbetler
1. Basit parsiyel nöbetler
2. Kompleks parsiyel nöbetler
3. Sekonder jeneralize nöbetlere dönüşen parsiyel nöbetler
II. Jeneralize nöbetler
1. Absans nöbetler
2. Miyoklonik nöbetler
3. Klonik nöbetler
4. Tonik nöbetler
5. Tonik –klonik nöbetler
6. Atonik nöbetler
III. Sınıflandırılamayan nöbetler