Yurtiçi Yayınlar
Prof.Dr. Semra Hız 
Çocuk Nöroloji Uzmanı

Dokuz Eylül imagesÜniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
(Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi, 1. Kat)
Balçova/İZMİR

Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nörolojisi Üzerine Yurtiçi Yayınlar

1. Bayram E, Topçu Y, Akıncı G, Semra Hız,"Dirençli Epilepsi Hastalarında Zonisamid Deneyimi", DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2);2011:77-81, 2011

2. Bayram E, Kır M, Topçu Y, Akıncı G, Semra Hız, Saylam Z,"Senkop Yakınması İle Başvuran
3. Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 20(3):210-213, 2011

4. Çakaloz B, Ünlü G, Çardak GT, Semra Hız,"Duchenne Muskuler Distrofi ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Yaşam Kaliteleri", Pamukkale Tıp Dergisi, 3(2);2010:90-95, 2010

5. Semra Hız, Yiş U, Dirik E,"Migren başağrısı tanısı almış çocuklarda serum antikardiyolipin antikorlarının değerlendirilmesi", Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 3(3):12-6, 2009

6. Yiş U, Uyanık G, Semra Hız, Çakmakcı H, Özer E, Dirik E, Ute Hehr, Deborah J. Morris-Rosendahl,"Konjenital müsküler distrofili hastalarımızın değerlendirilmesi", Türk Pediatri Arşivi, 44(1):23-28, 2009

7. Demirpençe S, Yiş U, Semra Hız,"Benign paroksismal tortikollis", Türk Pediatri Arşivi, 44(1):35-37, 2009

8. Semra Hız,"Nörolojik gelişme geriliği riski olan sütçocuklarının erken belirlenmesinin önemi ve klinisyenin rolü", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(3):195-205, 2007

9. Semra Hız, Özge Gülmez,"Nöroproteksiyon ve nöron koruyucu ajanlar", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(2):119-130, 2007

10. Semra Hız Kurul,"Paroksismal koreoatetozis", Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler, 2(8):48-50, 2006

11. Ünalp A, Semra Hız Kurul, Dirik E,"The evaluation of the causes of headache in a pediatric population", Ege Tıp Dergisi, 45(1):31-37, 2006

12. Hüdaoğlu O, Yis U, Semra Hız Kurul, Dirik E,"Benign childhood myositis: a disease that should be considered in the differential diagnosis of a child who acutely refused to walk", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20;13-114, 2006

13. Yis u, Dirik E, Semra Hız Kurul,"Çocukluk çağında epileptik ensefalopatiler", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(3):183-191,2006, 2006

14. Yis U, Hudaoğlu O, Semra Hız Kurul, Çakmakçı H, Özer E, Dirik E,"Parsiyel sitokrom c oksidaz eksikliği ile ilişkili Leigh sendromu", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006;20:51-55, 2006

15. Yis U, Hudaoğlu O, Semra Hız Kurul, Dirik E,"Oküloserebrorenal sendromlu bir vaka", Ege Pediatri Bülteni, 2006;13(1)47-50, 2006

16. Çakaloz B, Semra Hız Kurul,"Duchenne muskuler distrofili çocukların aile işlevlerinin ve annelerinde depresyon ve kaygı düzeylerinin araştırılması", Klinik Psikiyatri Dergisi, 8(1):24-30, 2005

17. Semra Hız Kurul, Dirik E,"Febril nöbet artı (FN+) ve febril nöbeti olan çocukların fenotipik özellikler ve aile öyküsü yönünden karşılaştırılması", Epilepsi, 9(3):128-132, 2003

18. Semra Hız Kurul, Öktem MA, Demircioglu F, Dirik E,"Çocukluk çağı santral sinir sistemi enfeksiyonlarında viral etiyolojik ajanların değerlendirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(3):191-197, 2003

19. Semra Hız Kurul, Makay B, Dirik E,"Intracranial arteriovenous malformation in an infant: vein of Galen malformation: a case report", Ege Tıp Dergisi, 2003

20. Dirik E, Öztura İ, Semra Hız Kurul, Öztürk Y, Kürşad F,"Malnutrisyonlu çocuklarda elektromiyografik bulgular", Türk Nöroloji Dergisi, 9/3/73-78, 2003

21. Semra Hız Kurul, Dirik E,"Okskarbazepin tedavisi alan epileptik çocuklarda serum lipid düzeylerinin değerlendirilmesi", Türk Nöroloji Dergisi, 9(2):35-41, 2003

22. Semra Hız Kurul, Çakmakcı H, Dirik E,"Yaygın ve lokalize agiri-pakigiri kompleksi olan çocuklarda nöbet özelliklerinin karşılaştırılması", Ege Pediatri Bülteni, 10(1):11-18, 2003

23. Semra Hız Kurul, Dirik E,"Duchenne muskuler distrofili hastalarda tanı gecikmesi nedenlerinin değerlendirilmesi", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 45:304-306, 2002

24. Çelikkol F, Semra Hız Kurul, Dirik E,"Evaluation of cognitive functions of the children with epilepsy treated with carbamazepine", Ege Tıp Dergisi, 41(4):211-217, 2002

25. Ilgın D, Özalevli S, Semra Hız Kurul, Peker Ö,"Yenidoğanda Obstetrik Brakial Palsi Fizyoterapisi: Olgu Sunumu", DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa:197-200 Yıl: 2002, 2002

26. Semra Hız Kurul, Dirik E,"Benign paroksismal tortikollisli bir olgu sunumu", Ege Pediatri Bülteni, 2002;9(3):149-151, 2002

27. Semra Hız Kurul, Dirik E,"Febril konvülziyonlu olgularda antiepileptik ilaç profilaksisinin nöbet tekrarını önlemedeki etkinliğinin değerlendirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(3):161-166, 2002

28. Semra Hız Kurul, Arslan N, Öztürk Y, Dirik E,"Tip 2 Gaucher Hastalığı olan bir sütçocuğu", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16/1/59-62, 2002

29. Semra Hız Kurul, Dirik E,"Moebius sendromu: iki olgu sunumu", Türk Pediatri Arşivi, 36:229-232, 2001

30. Semra Hız Kurul, "Çocukluk döneminde nörodejeneratif hastalıklara tanısal yaklaşım", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 15(3): 265-271, 2001

31. Semra Hız Kurul, Dirik E,"Asimetrik ağlama yüzü: olgu sunumu", Ege Pediatri Bülteni, 8(3);165-166, 2001

32. Semra Hız Kurul, Özyurt Ş,"Bir çocukta travmatik iridopleji", Yeni Tıp Dergisi, 18(2);80-81, 2001

33. Fetil E, İlknur T, Tugcu N, Çakmakcı H, Kovanlıkaya A, Semra Hız Kurul, Özkan A,"Incontinentia pigmenti achromians", DEÜ Tıp Fak Dergisi, 2001;15(4):337-41, 2001

34. Semra Hız Kurul, Aydın A, Dirik E,"Çocukluk çağında akut karbonmonoksit zehirlenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(4);363-367, 2000

35. Olgun H, İrken G, Türkmen M, Sarıalioğlu F, Anal Ö, Semra Hız Kurul, Cevık N,"Antiemetic efficacy of 5-HT3 antagonist ondansetron in cancer treatment", Medical Journal of Ege University, 5(1-2):25-28, 1995