Bildiriler
Prof.Dr. Semra Hız 
Çocuk Nöroloji Uzmanı

Dokuz Eylül imagesÜniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
(Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi, 1. Kat)
Balçova/İZMİR
 

Bildiriler

1. Hız S, Agilkaya S, Bayram E, Cingöz S,"Molecular Characterization of a Familial Chromosome 9q22.2-22.32 deletion in a Patient with Corpus Callosum Agenesis and Intractable Epilepsy",11th European Congress on Epileptology, İSVEÇ, Haziran 2014, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 

2. Polat Aİ, Karaoğlu P, Ayanoğlu M, Yiş U, Hız AS,"Inflammation and anemia in simple febrile seizures and complex febrile seizures",The 16th Annual Meeting of The Infantile Seizure Society and 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 

3. Polat Aİ, Karaoğlu P, Ayanoğlu M, Öztürk T, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS,"Spinocerebellar ataxia type 2 with electrical status epilepticus during slow wave sleep",The 16th Annual Meeting of The Infantile Seizure Society and 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Uluslar arası organizasyon, Doçentlik sonrası

 

4. Karaoğlu P, Hız AS, İşcan B, Polat Aİ, Ayanoğlu M, Duman N, Yiş U,"Intravenous levetiracetam for the treatment of seizures in term and preterm neonates",The 16th Annual Meeting of The Infantile Seizure Society and 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Uluslar arası organizasyon, Doçentlik sonrası

 

5. Karaoğlu P, Polat Aİ, Ayanoğlu M, Yiş U, Çırak S, Hız AS,"Selenoprotein N1 ilişkili Miyopati ve riboflavin tedavisi",16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

 

6. Polat Aİ, Karaoğlu P, Ayanoğlu M, Öztürk T, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS, Boerkoel C,"Schimke immunoosseoz displazi tanısında nörolojik ve kutanöz bulguların önemi",16. Ulusak Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

7. Polat Aİ, Karaoğlu P, Ayanoğlu M, Çatal E, Takeş Ö, Yiş U, Yaman A, Hız AS,"Görme bulanıklığı ve başağrısı bulguları olan bir olgu; Vogt-Koyanagi-Harada sendromu",16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

8. Polat Aİ, Karaoğlu P, Ayanoğlu M, Öztürk T, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS,"Kas katılığı ve miyopati nedeni olarak Schwartz Jampel Sendromlu bir olgu",16. Ulusal çocuk Nöroloji kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

9. Polat Aİ, Karaoğlu P, Ayanoğlu M, Öztürk T, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS,"Nadir bir paraenfeksiyöz patoloji: Akut Hemiserebellit",16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

10. Karaoğlu P, Polat Aİ, Ayanoğlu M, Yiş U, Hız AS,"Çocukluk çağı dirençli epilepsi olgularında D vitamini düzeyinin değerlendirilmesi",16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

11. Bayram E, Ağılkaya S, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Cingöz S, Hız AS,"Korpus kallozum anormalliği saptanan olguların klinik bulgular ve ve kromozomal değişiklikler açısından değerlendirilmesi",16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

12. Yiş U, Tüfekci KU, Genç Ş, Çarman KB, Topçu Y, Bayram E, Karaoğlu P, Hız AS,"Subakut sklerozan panensefalitli hastalarda mikrorna 146a, 181a, ve 155'in ekspresyon paterninin belirlenmesi",16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

13. Karaoğlu P, Polat Aİ, Ayanoğlu M, Yiş U, Hız AS,"Parietooksipital ensefalomalazili olgularının klinik ve elktrofizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi",16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

14. Karaoğlu P, Polat Aİ, Ayanoğlu M, Yiş U, Çırak S, Hız AS,"Dropped Head konjenital musküler distrofi",16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, NEVŞEHİR, Haziran 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

15. Bayram E, Akdoğan Ö, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Öztura İ, Hız AS,"Evaluation of the nevre conduction studies and autonomic functions in patients with agenesis of corpus callosum",13th international child neurology congress, BREZİLYA, Mayıs 2014, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 

16. Bayram E, Topçu Y, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS,"comparision of cranial magnetic resonance imaging findings and clinical features in pateints with corpus callosum abnormalities",13th international child neurology congress, BREZİLYA, Mayıs 2014, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 

17. Uğuz H, Polat Aİ, Karaoğlu P, Ayanoğlu M, Yiş U, Hız AS,"Radyolojik izole sendromlu adelösan olgu: multipl skleroz için risk faktörleri",3. oediatri uzmalık akademisi kongresi, ANTALYA, Nisan 2014, Doçentlik sonrası

 

18. Yiş U, Karaoğlu P, Polat Aİ, Ayanoğlu M, Güleryüz H, Hız AS,"Mycoplasma pneumonia enfeksiyonu ile ilişkili anti-gangliozid antikorların negatif olduğu Fisher-Bickerstaff Sendromu-Olgu Sunumu",3. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, ANTALYA, Nisan 2014, Doçentlik sonrası

 

19. Hız AS, Yiş U, Karaoğlu P, Polat Aİ, Ayanoğlu M,"Mukopolisakkaridoz Tip IIIB: Uzun süreli nörolojik izlem","J LSD, J LSD 2014;5(Suppl)",4. Uluslararası katılımlı lizozomal hastalıklar kongresi, ANTALYA, Nisan 2014, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

 

20. Kalemci O, Ur K, Akyoldaş G, Yiş U, Öztura İ, Güleryüz H, Hız AS,"Travma Sonrası Kronik Spinal Epidural Hematom Gelişen Pediatrik Olgu",28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, KEMER/ANTALYA, Nisan 2014, Doçentlik sonrası

 

21. Yiş U, Karaoğlu P, Polat Aİ, Güleryüz H, Hız AS,"Mikoplazma pneumonia enfeksiyonu ile ilişkili geçici striatal tutulum görülen , sık nöbet geçiren ve hızlı iyileşme gösteren bir olgu",3. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, ANTALYA, Mart 2014, Doçentlik sonrası

 

22. Yiş U, Karaoğlu P, özlem tüfekçi, Yılmaz Bengoa Ş, Ören H, Köroğlu TF, Güleryüz H, Hız

AS,"Familyal hemofagositik lenfohistiyositozda nadir görülen bir prezentasyon: Akut nekrotizan ensefalopati",39. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, Ekim 2013, Doçentlik sonrası

 

23. Bayram E, Topçu Y, Karaoğlu P, Yiş U, Güleryüz H, Hız AS,"Incidental white matter lesions in children presenting with headache","European Journal of Pediatric Neurology, s17",10th EPNS Congress, BELÇİKA, Eylül 2013, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 

24. Yiş U, Uanık G, Rosendahl DM, Çırak S, Çarman KB, Karaoğlu P, Güleryüz H, Özer E, Hız

AS,"Evaluation of cases with congenital muscular dystrophy associated with defective dystroglycan glycosylation and collagne VI deficiency","European Journal of Pediatrics, S136",10th EPNS congress, BELÇİKA, Eylül 2013, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 

25. Yiş U, Topçu Y, Özbal S, Tuğyan K, Bayram E, Karaoğlu P, Yılmaz O, Hız AS,"Caffeic acid

phenethyl ester blocks cell death and apoptosis in the developing brain after pentylenetetrazole induced status epilepticus","European Journal of pediatric neurology, S114",10the EPNS Congress, BELÇİKA, Eylül 2013, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

 

26. Bayram E, Topçu Y, Tüfekçi Ö, Karaoğlu P, Yiş U, Ören H, Hız AS,"The efficiacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents","European Journal of Pediatric Neurology, S76",10th EPNS Congress, BELÇİKA, Eylül 2013, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası